Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Studiografic.
 
Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów srzedaży poprzez sklep internetowy prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.studiografic.pl, oraz najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz prawach Konsumenta.
 
 
§ 1 Definicje

Dni robocze- dni od poniedziałku do piątku w których sklep prowadzi swoją działalność. Do dni roboczych nie należy zaliczać dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprzedawca-Sprzedającym jest STUDIOGRAFIC Renata Anna Masłyk z siedzibą w Rzeszowie 35-328, ul. Popiełuszki 2, o numerze NIP: 8133392204, Regon: 180157130 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Konsument- Klient, osoba korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową według przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący- podmiot kupujący w sklepie www.sklep.studiografic.pl.i dokonujący płatności za towary lub usługi oferowane przez sprzedawcę.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.studiografic.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
Regulamin- niniejszy regulamin.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Konto- nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) za pomocą którek Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto w Sklepie
 
§ 2 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu 880 900 050
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@studiografic.pl
 
§ 3 Wymogi techniczne

1. Konsument musi spełniać określone warunki dla prawidłowego funkcjonowania sklepu i korzystania z niego:
_ posiadać urządzenie z dostępem do internetu
- urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową obsługującą Java Script i pliki Cookies. 
2. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym kupujący musi posiadać aktywny adres e-mail.
 
 § 4 Składanie zamówień

1. Kupujący może zarejestrować się w sklepie www.sklep.studiografic.pl zakładając w nim Konto w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Kupujący może robić zakupy nie logoując się podając swoje dane przy każdym dokonywanym zamówieniu.
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.studiografic.pl są cenami netto i brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Sprzedawca podkreśla, że na całkowity koszt zamówienia składa się towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Aby dokonać zakupu towaru należy dodać go do koszyka.
4. Kupujący po dodaniu towaru do koszyka następnie powienien podać dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, wybirać metodę płatności za zamówienie oraz sposób dostawy, na który Towar ma być wysłany.
5. Po zaakceptowaniu Regulaminu oraz potwierdzeniu jego treści przez Kupującego zamówienie zostaje uznane za złożone.
6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zawarcie umowy sprzedaży pomiedzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Najpóźniej przy dostarczeniu towaru sprzedawca przekaże kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku.
8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
 
§ 5 Płatności 
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. Obsługujemy również karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
4. Płatność należy dokonać po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 
§ 6 Rezalizacja zamówienia
 
1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą. 
2. Czas realizacji zamówienia jest podany w Sklepie.
3. Gdy Kupujący zakupił towar o różnym czasie realizacji, całościowe zamówienie zostanie zrealizowane z datą zamówienia o najdłuższym terminie. 
4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
5. Towar jest dostarczany w zależności od wyboru Kupującego: za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. 
6. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego. Towar będzie gotowy w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
7. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności „on-line” Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 
3. Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
4. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 
 
§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem §8 Regulaminu. 
2. Po 14 dniach termin odstąpienia od umowy wygasa:
- Gdy Kupujący odebrał przesyłkę lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
- Gdy Kupujący odebrał ostatnią rzecz lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy w sytuacji gdy zawrta została umowa zobowiązująca do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno Kupującemu.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną a następnie na własny koszt odesłać Towar.
5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu.
6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie koszty ( wyjątkiem dodatkowych, niestandardowych kosztów, w tym kosztów zwrotu Towaru oraz z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę), w terminie 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o decyzji Kupującego. 
7. Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności lub  gdy Klient wybierze inne rozwiązanie . 
8. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.
9.  Zwrot płatności może zostać wstrzymana do czasu otrzymania towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zwrot towaru na adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, 35-328 Rzeszów niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
11. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru.
12. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru z powodu korzystania z niego w sposób inny niz było to konieczne do stwierdzenia chcrakteru, cech i funkcjonowania towaru.
13. W przypadku gdy towar nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący bedzie musiał ponieść także koszty bezpośrednie zwrotu towarów. O wysykości tych kosztów Kupującego poinformuje sprzedawca w opisie twaru w Sklepie lub podczas procesu składania zamówienia.
 
§ 8 Odstąpienie od umowy- WYJĄTKI
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar nieprzefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do takich towarów zaliczamy produkty ze znakowaniem, spersonalizowane indywidualną treścią Konsumenta. 
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiegmu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu i nie mozna go zwrócić po odpieczętętowaniu ze względu na ochronę zdrowia i zasad higienicznych.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar który po dostarczeniu  ze względu na jego specyfikę został połączony nierozłącznie z innymi rzeczami.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem są nagrania dżwiękowe, wizualne, programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem  jest dostarczanie periodyków, dzienników, czaspoism z wyjątkiem prenumeraty.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, w której cena lub wynagrodznie może się wahać z powodu zmian na rynkach finansowych a sprzedawca nie ma na to wpływu, lub które mogę miec miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym. W przypadku gdy świadczenie rozpoczeło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa możliwości udstąpienia od umowy.
 
 
§ 9 Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego
 
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów. Kupujący ma prawo reklamować wadliwy towar na podstawie  uregulowanej w Kodeksie cywilnym rekojmi lub gwaracji, w przypadku gdy gwarancja została udzielona.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym jeśli okaże się że istnieje taka potrzeba dla rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
6. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad
c) żądać obniżenia ceny
d) odstąpić od Umowy- przy wadzie istotnej
7. Składac reklamację na podstawie rękojmi należy na adres Sprzedawcy: Rzeszów 35-328, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 2 lub elektroniczny podany § 2.
8. Jeśli została udzielona informacja o gwarancji udzielonej a także jej warunkach jest dostępna w opisie sklepu.
9. Reklamacje, odnośnie działania Sklepu należy zgłaszać Sprzedawcy na adres e-mailowy biuro@studiografic.pl. 
 
§ 10 Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowe
 
1.W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie będzie spełniać oczekiwać Klienta, może on skorzystać m.in. z :
- Bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właświwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego trzeba się zgłosić z wnioskiem. Wykaz Inspektoratów:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
- Z właściwego terenowo stałego polubowego sądu konsumenckiego funkcjonującego przy Wojewódzkim Inspektoriacie Inspekcji Handlowej, składając wniosek o rozpatrzenie sprawy polubownie. Jest to postępowanie bezpłatne. Wykaz sądów : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
- Z pomocy Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumentów. Pomoc bezpłatna.
- Internetowa platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ 10 Dane Osobowe 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
§ 11 Zastrzeżenia
 
1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane sa w języku polskim.
2. Umowa jest zawierana na czas i w celu realizacji zamówienia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
3. Zakazane jest aby Kupujący dostarczał Sprzedającemu treści o chcarakterze bezprawnym.
4. Konsument nie ma ograniczonych praw wynikających z przepisów prawa poprzez któreś z postanowień ninijeszego Regulaminu.
 
§ 12 Postanowienia dotyczące kupujących niezbędnych Konsumentami
1. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Kupującego.
2. W umowie zawartej na odległość, prawo odstępnienia od umowy nie podlega innemu podmiotowi niż Konsument.
3. W sytuacji ewentualnego sporu pomiedzy Kupującym niebędącym Konsumentem sądem będzie sąd właśniwy dla siedziby Sprzedawcy. Załącznik 1 Regulaminu. 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
STUDIOGRAFIC Renata Masłyk
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, 35-328 Rzeszów adres e-mail: biuro@studiografic.pl
 
- Ja .........................................................................  informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
....................................................................................................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................................................................................
 
 
- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................
 
- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................
 
- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................................................................................
 
 
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 
 
Data ............................................
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
Regulamin konta w sklepie Studiografic.
 
§ 1. Definicje
§ 2. Dane i kontaktakt z Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Konto 
§ 5. Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Zastrzeżenia
 
§ 1. Definicje

Kupujący- podmiot kupujący w sklepie www.sklep.studiografic.pl.i dokonujący płatności za towary lub usługi oferowane przez sprzedawcę.
Konto- nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) za pomocą którek Kupujący może założyć swoje indywidualne Konto w Sklepie.
Sklep- sklep internetowy Studiografic prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.sklep.studiografic.pl
Sprzedawca-przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIOGRAFIC Renata Masłyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8133392204, nr REGON 180157130, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, 35-328 Rzeszów. 
 
§ 2. Dane i kontaktakt z Sprzedawcą

Adres pocztowy: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, 35-328 Rzeszów
Adres e-mail: laserowe2love@gmail.com
Telefon: 884 900 882
 
§ 3. Wymogi techniczne

1. Konsument musi spełniać określone warunki dla prawidłowego funkcjonowania sklepu i korzystania z niego:
_ posiadać urządzenie z dostępem do internetu
- urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową obsługującą Java Script i pliki Cookies. 
2. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym kupujący musi posiadać aktywny adres e-mail.
 
§ 4. Konto 
 
1. Aby założyć konto Kupujący musi wypełnić formularz w Sklepie.
2. Założenie konta jest dobrowolne.
3. Założenie konta daje możliwość Kupującemu jak: sprawdzanie statusu zamówienia, edycja danych, przeglądanie historii zamówień.
4. Zakładając konto Kupujący i Sprzedawca zawierają na czas nieokreślony umowę w zakresie prowadzenia konta, regulowaną powyższym Regulaminem.
5. Kupujący w każdym momencie może zrezygnowac z prowadzenia Konta bez ponoszenia kosztów.
6. Rezygnację z prowadzenia konta należy wysłać Sprzedawcy na adrs e-mail: biuro@studiografic.pl. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia konto zostanie natychmiast usunięte oraz zostanie rozwiązana umowa prowadzenia Konta.

§ 5. Dane osobowe

 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
§ 6 Reklamacje
 
1. Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedawc e w terminie 14 dni.
2. Reklamacje funkcjonowania konta należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@studiografic.pl
 
§ 7 Rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowe
 
1.W sytuacji gdy postępowanie reklamacyjne nie będzie spełniać oczekiwać Klienta, może on skorzystać m.in. z :
- Bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właświwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego trzeba się zgłosić z wnioskiem. Wykaz Inspektoratów:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
- Z właściwego terenowo stałego polubowego sądu konsumenckiego funkcjonującego przy Wojewódzkim Inspektoriacie Inspekcji Handlowej, składając wniosek o rozpatrzenie sprawy polubownie. Jest to postępowanie bezpłatne. Wykaz sądów : https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
- Z pomocy Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumentów. Pomoc bezpłatna.
- Internetowa platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ 7 Zastrzeżenia
 
1. Umowa zakładania Konta zawierana jest na podstawie niniejszego regulaminu w języku polskim.
2. Zakazane jest aby Kupujący dostarczał Sprzedającemu treści o chcarakterze bezprawnym.
3. W sytuacji zaistnienia przyczyn o których mowa w ust. 4 Sprzedawca może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami z ust. 3 są:
- poprawa bezpieczeństwa prowadzenia konta
- dostosowywanie Sklepu oraz Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa które mają wpływ na funkcjonowanie i działanie sklepu,
5. Właściciel Konta zostanie powiadomiony co najmniej 7 dni przed planowanymi zmianami w regulaminie Konta za pośrednictwiem wiadomości e-mail na adres przypisany do konta.
6. Jeśli właściciel Konta nie zgadza się na planowane zmiany, musi poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@studiografic.pl. Po otrzymaniu takiej informacji nastąpi rozwiązanie umowy prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany bądź wcześniej gdy Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W przypadku gdy właściel Konta nie zgłosi sprzeciwu dla wprowadzanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że ją akceptuje. Nie stanowi to przeszkody do rozwiązania umowy pomiędzy Kupujacym a Sprzedawcą w przyszłości.
8. W sytuacji wyniknięcia sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd Właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszeg Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 
Regulamin newslettera sklepu Studiografic.
 
§ 1. Definicje

Newsletter- usługa nieodpłatna świadczona drogą elektroniczną. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy drogą elektroniczną wcześniej zamówione wiadomości zawierające oferty, promocje, nowości zamieszczane w Sklepie.
Usługodawca- przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą STUDIOGRAFIC Renata Masłyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8133392204, nr REGON 180157130, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2, 35-328 Rzeszów. 
Usługobiorca- każdy podmiot korzystający dobrowolnie z usługi Newslettera
Sklep- sklep internetowy Studiografic prowadzony przez Usługodawcę pos adresem https://www.sklep.studiografic.pl
 
§ 2 Newsletter

1. Korzystanie z newslettera przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
2. Aby korzystać z newslettera należy spełnić wymogi techniczne : urządzenie z przeglądarką internetową obsługującej Java Script oraz pliki Cookies, dostęp do internetu, aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane przez Usługodawcę będą na wskazany adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy zapisywaniu sie do Newslettera.
4. Przy zawarciu umowy i zapisaniu się do usługi Newslettera pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą należy podać w wyznaczonym do tego miejscu w Serwisie aktywny adres e-mail na który mają zostać dostarczane wiadomości w ramach usługi.
6. Usługodawca zweryfikuje wysyłając Usługobiorcy wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po otrzymaniu potwierdzenia zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
7. Bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów Usługobiorca może się wypisać z Newslettera. Należy powiadomocić Usługodawcę wysyłając wiadomośc e-mail na adres: biuro@studiografic.pl
8. Wysłanie takiej wiadomości przez Usługobiorcę i otrzymanie jej przez Usługodawcę będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy w zakrsie świadczenia tej usługi.
 
 
§ 3. Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorcę Newslettera jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
§ 4. Zastrzeżenia

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z przyczyn ważnych. 
2. W sytuacji zaistnienia przyczyn o których mowa w ust. 1 Sprzedawca może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu Newslettera.
4. Ważnymi przyczynami z ust. 1 są:
- poprawa, modernizacja usługi Newslettera
- dostosowywanie Newslettera oraz Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa które mają wpływ na funkcjonowanie i działanie Usługi,
5. Usługobiorca  zostanie powiadomiony co najmniej 7 dni przed planowanymi zmianami w regulaminie Newslettera za pośrednictwiem wiadomości e-mail na adres podany w momencie zapisywania się do Newslettera.
6. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się na planowane zmiany, musi poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@studiografic.pl. Po otrzymaniu takiej informacji nastąpi rozwiązanie umowy prowadzenia usługi z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany bądź wcześniej gdy Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
7. W przypadku gdy właściel Konta nie zgłosi sprzeciwu dla wprowadzanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że ją akceptuje. Nie stanowi to przeszkody do rozwiązania umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w przyszłości.
8. Zakazane jest dostarczanie treści zakazanych prawem przez Usługobiorcę.
rabat 3% za pierwsze zamówienie
Zestawy reklamowe - razem taniej

Zaufali nam:

heineken
honda
developres
multifarb
sejm
tikkurila
herb
stylowy
mary kay
lutz
powiat Elcki
forfarm
estetika
betler
urzad_pracy
blue diamond
berlin
rzeszow
system
24

Realizacja zamówień to najczęściej od 3 do 5 dni roboczych

auto

Kurier - wysyłka już od 17 zł

card

Płatność - Kartą lub przelewem.

Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store